Algae Parc biorefinery

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aquatische biomassa is een interessante nieuwe grondstof voor bioraffinage en vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande biomassa aanbod. Algen hebben een unieke samenstelling en bestaan uit een breed scala aan waardevolle componenten zoals oliën, vetzuren, eiwitten en suikers. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor bioraffinage. In tegenstelling tot grondgebonden biomassa is echter veel nog onbekend van aquatische biomassa. Er zijn op dit moment weinig concepten voor de extractie en raffinage van lipiden, eiwitten en koolhydraten uit algen voor een efficiënte productie voor de brandstof-, chemie- en voedselindustrie. Voor de ontwikkeling van dit soort concepten in de vorm van nieuwe technologieën en duurzame en competitieve processen moeten zowel teelt en bioraffinage processen op een duurzame manier worden ontwikkeld en geïntegreerd.

Doelstelling
Het doel van het project AlgaePARC Biorefinery is het ontwikkelen van concepten voor de extractie en raffinage van oliën, vetten, eiwitten en koolhydraten uit algen.

Korte omschrijving
In dit project worden drie werkpakketten gedefinieerd om bioraffinage voor microalgen te ontwikkelen: 1. Technologische ontwikkeling; 2. Systeemanalyse, prestatie van bioraffinage, duurzaamheid en flexibiliteit; 3. Ontwikkeling van noodzakelijke hulpmiddelen en basiskennis.

Resultaat
Het resultaat van dit project is: - goedkope, energiezuinige technieken in het laboratorium die gebruikt kunnen worden in een pilot installatie/fabriek; - inzicht in hoe bioraffinage van algen moet worden georganiseerd, waarbij economische prestatie en duurzaamheid een belangrijke rol speelt; - kennis over hoe de bioraffinage van microalgen gekoppeld kan worden aan de stam, de teeltomstandigheden en het celstadium van de algen.