Acceptatie van gas als energiebron voor de toekomst

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Belangrijke vraag is hoe gebruikers (in het bijzonder huishoudens) oordelen over gas, in welke mate ze gas als energiebron acceptabel vinden, wat volgens hen belangrijke voordelen en nadelen zijn van gas, en hoe tegemoet kan worden gekomen aan potentiële bezwaren. Dit project richt zich op acceptatie van gas, en de mate waarin dit afhangt van waargenomen voordelen en nadelen van gas. Daarbij gaan we ook in op verschillen in acceptatie tussen groepen, op basis van welke waarden men belangrijk vindt, en op basis van sociaal-demografische kenmerken. Op basis van de uitkomsten van het project worden aanbevelingen gedaan voor interventies gericht op het vergroten en/of behoud van het draagvlak voor gas.

Doelstelling
Welke rol kan gas spelen in de energievoorziening van de toekomst? Hoe beleven mensen gas, wat ziet men als belangrijke voordelen en nadelen van gas, en welke factoren hebben invloed op de beleving van gas? Dit is een belangrijke vraag, omdat gas een relatief duurzame fossiele energiebron is, en goed geïntegreerd kan worden in energiesystemen gebaseerd op duurzame bronnen. Gas kan potentieel een belangrijke rol spelen in duurzame energiesystemen van de toekomst, mits er voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor gas. Gasvoorzieningen zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Antwoord op deze vragen is ook essentieel voor de strategiebepaling van de Gasunie, een belangrijke actor in de Nederlandse economie.

Korte omschrijving
Onderzoeksvragen 1. Hoe beleven gebruikers (huishoudens) gas? 2. Hoe acceptabel vindt men gas als energiebron van de toekomst? 3. Welke rol ziet men voor gas in energiesystemen van de toekomst? Bijvoorbeeld: drager voor duurzame energie, buffer om fluctuaties in duurzame energieopwekking op te vangen. 4. Wat bepaalt acceptatie van gas? Wat zijn de belangrijkste voordelen en nadelen van gas als energiebron in duurzame energievoorzieningen, en in welke mate dragen deze bij aan draagvlak voor gas? 5. Zijn er verschillen in de beleving en acceptatie van gas tussen verschillende (doel)groepen, onderscheiden naar waarden en sociaal-demografische kenmerken? 6. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor versterken en/of behoud van draagvlak voor gas op basis van de uitkomsten van het onderzoek? Welke voordelen zouden moeten worden versterkt, en aan welke nadelen zou tegemoet moeten worden gekomen?

Resultaat
Inzicht in opvattingen over de rol van gas in de toekomstige energiehuishouding.