ALBATROS

A Low Buoyancy Approach to Robust Floating Solar

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Voor de energietransitie in Nederland is veel ruimte nodig. Zonne-energie op water zal daar naar verwachting een belangrijke rol in spelen. De huidige systemen maken vaak gebruik van plastic drijvers in combinatie met metalen draagconstructies. Deze systemen kennen verschillende uitdagingen: (1) de ontwerpen zijn niet geschikt voor zware omstandigheden (2) de metalen onderdelen kunnen leiden tot corrosieproblemen. (3) het zijn vaak complexe ontwerpen die ook arbeidsintensief in de opbouw zijn; (4) het zijn vaak relatief zware systemen met bijbehorende relatief hoge logistieke kosten en verankeringskosten.

Doelstelling
Het doel van het project is het ontwikkelen en het beproeven van een 100% kunststof floating solar systeem, inclusief lichtgewicht kunststof gebaseerde zonnepanelen dat volledig recyclebaar is. Door het lage gewicht kan de constructie lichter uitgevoerd worden (zonder metalen delen) waardoor de corrosiebestendigheid sterk verbeterd wordt. In dit project willen we aantonen dat dit concept (1) betrouwbaar toegepast kan worden voor golfslagcategorie 2 omstandigheden met brak water, (2) voordelen biedt mbt corrosiebestendigheid, (3) op DFL (design for logistics) voordelen biedt. Het project draagt bij aan de doelstellingen van MMIP 2.

Korte omschrijving
Het project is opgedeeld in 5 werkpakketten. In WP1 wordt op basis van een voorstudie een volledig uitgewerkt ontwerp gemaakt voor het drijver- en elektrische systeem. In WP2 wordt de bouw van een pilot voorbereid en uitgevoerd. De losse componenten van het drijversysteem worden door RKT gefabriceerd en geassembleerd. Solarge fabriceert PV-modules die speciaal worden ontworpen voor deze toepassing. De verschillende componenten worden on-site bij de pilotlocatie geassembleerd tot het drijvende zonnepark, verankerd en elektrisch aangesloten. In WP3 wordt het systeem gemonitord op elektrische opbrengst en mechanische en elektrische betrouwbaarheid. De uitkomsten zullen worden gedeeld op een (inter)nationale conferentie. In WP4 bepalen we business cases voor dit systeem en denken na over verbeteringen. In WP5 zorgen we voor het verwijderen van het systeem en het verantwoord hergebruik of recycling van de componenten en materialen.

Resultaat
Aan het eind van het project hebben we een nieuw drijvend zonne-energiesysteem ontwikkeld dat door de semi-flexibele constructie geschikt is voor uitdagende wind en -golfomstandigheden, met een zeer concurrerende business case. Het systeem is volledig gemaakt op basis van plastics, zodat corrosie geen kans heeft en volledige recycling mogelijk is.