Second Skin

2nd skin - Energieneuteaal renoveren en installeren van buiten af voor portiek en etagewoningen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen de ambitie om de Nederlandse woningvoorraad voor 2050 energetisch te verbeteren naar het niveau van energieneutraal is het noodzakelijk om nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen voor het renoveren van de portiek-etage woningen. Betaalbaarheid en acceptatie van bewoners en woningcorporaties is hierbij cruciaal.

Doelstelling
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een eenvouding te monteren modulaire gevel met inbegrip van de leiding infrastructuur. Daarnaast wordt een renovatieprototype met inbegrip van de gevel en de installatie gerealiseerd.

Korte omschrijving
Met lichte en modulaire elementen wordt een methode ontwikkeld waarmee portieketage woningen zonder overlast voor bewoners van een tweede huid worden voorzien, waarmee de woning energieneutraal wordt en de installaties vanaf de buitenzijde geplaatste, onderhouden en ge-update kunnen worden. De toegankelijkheid van de installaties bieden nieuwe mogelijkheden voor exploitatie en onderhoud.

Resultaat
Het project resulteert in een prototype woning in de wijk Heijplaat in Rotterdam. De bedoeling is om dit prototype in latere fase op grote schaal toe te passen in Rotterdam-Zuid.