ZOPINE

Zonne-Overkapping van ParkeerterreINEn

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De potentiële markt voor zonne-overkappingen van parkeerterreinen is erg groot. In Nederland ligt er voor honderden km2 aan parkeerterrein, waar gemakkelijk meer dan 10 GWp aan PV bovenop geïnstalleerd zou kunnen worden. De business case voor deze overkappingen is echter op dit moment nog niet positief. Bestaande zonnepanelen zijn zwaar en kunnen mechanisch gezien slechts kleine overspanningen aan. Hierdoor moet de overkapping met dikke staalprofielen worden uitgevoerd en stevig worden gefundeerd in de bodem, wat kostenopdrijvend werkt. Bovendien gaat het installatieproces langzaam waardoor het parkeerterrein lange tijd niet gebruikt kan worden. Hoe kunnen we deze product- en installatiekosten omlaag brengen zodanig dat er wél een positieve business case ontstaat?

Doelstelling
Het doel van de haalbaarheidsstudie is te onderzoeken of we met de nieuwe zonnepanelen technologie van Solarge een kosten-doorbraak in de markt voor zonne-overkappingen van parkeerterreinen zouden kunnen bewerkstelligen. Indien de haalbaarheidsstudie met een positief resultaat afgerond wordt zijn we voornemens een follow-up innovatieproject te starten waarin we het zonne-overkapping product daadwerkelijk ontwikkelen en waarin we een proefopstelling bij een eindklant zullen bouwen.

Korte omschrijving
Solarge ontwikkelt een revolutionaire nieuwe zonnepanelen technologie, welke volledig kunststof gebaseerd is, zeer weinig weegt en overspanningen tot 11 meter aan moet kunnen. Binnen ZOPINE zoekt Solarge de technische haalbaarheid uit van dit PV concept voor de toepassing van zonne-overkappingen van parkeerterreinen. ECO Architecten onderzoekt wat de ontwerpmogelijkheden met het nieuwe PV paneel zijn, gebruikmakend van de door Solarge aangegeven specificaties, en legt dit naast de producteisen vanuit de markt van eindgebruikers. EV Company onderzoekt de haalbaarheid van het integreren van laadpunten voor elektrische voertuigen. Durin onderzoekt de haalbaarheid van een vervolgproject en stelt daartoe een eerste business case voor de eindgebruiker op.

Resultaat
Het resultaat van deze haalbaarheidsstudie zal een haalbaarheidsrapport zijn, waaruit blijkt of er inderdaad een goede kans van slagen is voor de gekozen product-markt combinatie. Op basis van de resultaten zal een meerjarig opvolgproject gedefinieerd worden waarin het product daadwerkelijk wordt ontwikkeld tot prototype en proefopstelling. Dit product boort een nieuwe toepassing van PV in de gebouwde omgeving aan en draagt daarmee bij aan de doelstelling van de programmalijn Urban Energy.