ZENP

Zero Emissie Nature Powerplant

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnenvaartschepen met natte bulkproducten (benzine, benzeen, etc.) ontgassen vaak, na het lossen van de lading, de restdampen naar de lucht terwijl ze varen. Dit leidt tot hoge emissies van vluchtige organische stoffen. Dit is inmiddels via de wet verbod

Doelstelling
Doel van het project is te onderzoeken of het mogelijk is de energetische waarde uit afvalgassen van natte bulkproducten in binnenvaartschepen (benzeen, benzine, etc) te valoriseren en om te zetten in duurzame elektriciteit. Doel is om deze restdampen mid

Korte omschrijving
Het project onderzoekt de richtingen voor onderzoek naar het afvangen van vluchtige organische stoffen in restgassen van binnenvaartschepen.

Resultaat