ZeaDamping

ZeaDamping Technology for Offshore Support Structures

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een samenwerkingsproject voor een studie naar de potentie van een nieuwe demping technologie in de ondersteuningsconstructie voor het verlagen van de kosten daarvan (o.a. materiaal en installatie).

Doelstelling
Het doel van de haalbaarheidsstudie is zowel het beoordelen van het potentieel van de technologie (o.a. technisch en economisch) als het opzetten van een R&D vervolgproject.

Korte omschrijving
De activiteiten houden vooral desk research in over de technische haalbaarheid (inclusief het bepalen van welke onderdelen verder doorontwikkeld moeten worden in het vervolg R&D project), de potentiele kostenbesparingen bij het toepassen van de technologie en een inventarisatie van de benodigde certificering.