WoningmApp

WoningmApp

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Particulieren die een aardgasvrije renovatie overwegen, ervaren de volgende drempels:
• De maatwerkadviezen zijn te kostbaar; hierdoor is er te weinig vraag, verkenning en kennis van zaken bij de particulier.
• De maatwerkadviezen zijn zo gecompliceerd dat de consument de volgende stap niet zet.
• De klantreizen zijn niet gebaseerd op wooncomfort, maar op verduurzaming als doel in plaats van als middel. Ook ondersteunen klantreizen het proces van de bouwer, niet van de woningeigenaar.
• De kosten voor renovatie zijn te hoog. Bewoners wachten op een goed aanbod; uitvoerders wachten op een goede vraag. Door deze kip-ei situatie vindt prijsdaling niet plaats.
• De aannemer en/of installateur kan niet in het gewenste tempo uitvoeren. Offertes komen laat, of niet. Er is onvoldoende capaciteit in de hele keten.

Woningwaard is in de Provincie Overijssel een project gestart onder de titel Overijssel Energieneutraal Renoveren (OER) om deze drempels weg te nemen. In die uitvoering zijn nieuwe innovatiebehoeften naar voren gekomen die nu separaat ontwikkeld worden. De resultaten zouden perfect passen binnen de beleidskaders en het uitvoeringprogramma van de Provincie Overijssel.


Doelstelling
‘Overijssel Energieneutraal Renoveren’ is erop gericht om wijkaanpakken te ontwikkelen en uit te voeren om de transitie naar particuliere energieneutrale, aardgasvrije woningen te versnellen. In dat project zijn we op twee aanvullende uitdagingen gestuit.
• Het kunnen werken vanuit een hoogwaardige energiebalansberekening, die een nauwkeurig beeld geeft van de effecten van renovatiemaatregelen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoefte van de consument om eenvoudig een aantal opties naast elkaar te zien.
• Het kunnen combineren van technische vragen, woonwensvragen en situationele vragen zonder de klantreis te ingewikkeld te maken waardoor menselijke interactie noodzakelijk blijft.

Het doel van dit project is om een app te ontwikkelen om deze uitdagingen op te lossen en om daarmee een doorbraak te forceren in de transitiesnelheid en de kosten om de bestaande particuliere woningvoorraad naar energieneutraal en aardgasvrij te brengen. Het doel is met andere woorden om meer conversies van particuliere woningeigenaren te realiseren die hun woning aardgasvrij maken.

Korte omschrijving
Met behulp van dit project brengen we de lopende activiteiten van Woningwaard voor Provincie Overijssel op een hoger plan. Allereerst door middel van industrieel onderzoek op de volgende domeinen:
1. Ontwikkeling van een online dynamische dialoog (op basis van artificiële Intelligentie) om bewoners zo goed mogelijk door een vooraf gedefinieerde vragenlijst te leiden;
2. Ontwikkeling van een digitale applicatie om antwoorden te koppelen aan vastgestelde parameters om hoogwaardig maatwerkadvies te verschaffen;
3. Ontwikkeling van een automatische rapportgenerator om de uitkomsten op een goede en goedkope manier te kunnen presenteren;
4. Koppeling realiseren tussen de nZEB-tool/PHPP, een ontwerptool voor nearly zero energy buildings, en deze digitale applicatie om particulieren in staat te stellen varianten te vergelijken voor hun eigen woning en tegelijkertijd een hoogwaardige basis te verkrijgen ten behoeve van contractering, financiering en uitvoering;
5. En vervolgens met de verzamelde informatie: testen en verbeteren van de ontwikkelde applicatie binnen bestaande wijkaanpakken in de provincie Overijssel (experimentele ontwikkeling).

Resultaat
Het resultaat van dit project is een tool waarmee het mogelijk is om tegen lage ‘marginale kosten’ een hoogwaardig maatwerkadvies uit te geven aan woningeigenaren. Deze tool bestaat uit:
- Een dynamische online dialoog module om de applicatie te voeden;
- Hoogwaardige output van energetische gegevens, door een koppeling met de nZEB-tool;
- De mogelijkheid voor bewoners om verschillende varianten te vergelijken door middel van een applicatie: ‘WoningmApp’.

Binnen de scope van dit project wordt ingezoomd op de grondgebonden eengezinswoningen waarvan er in serie meerdere zijn gebouwd. De resultaten zijn direct toepasbaar in Overijssel. Uiteindelijk kan het ontwikkelde resultaat gebruikt worden om ook andere woningtypes en ook andere regio’s te bedienen. Ook ligt internationale doorontwikkeling voor de hand. De Nederlandse kennispositie op het gebied van duurzaam renoveren van bestaande woningbouw wordt middels dit project versterkt.