Laagwaardige Biomassa WKK

WKK-verbrandingsinstallatie voor goedkope laagwaardige houtige en niet houtige biomassa

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De vraag naar hoogwaardige houtige biomassa neemt toe waardoor ook de kostprijs oploopt. Daarom is het interessant om de beschikbaarheid, karakteristieken en logistiek van laagwaardige biomassa-stromen te onderzoeken op de mogelijkheid dit in te zetten als brandstof.

Doelstelling
Het doel van het project is te onderzoeken hoe meer goedkope laagwaardige biomassa kan worden ingezet in een verbrandingsinstallatie door onderzoek te doen naar de geschikte jaarrond beschikbare biomassamix, het toevoerconcept en de verbrandingsketel. Lagere brandstofkosten leiden tot goedkopere duurzame energieproductie en een groter deel van het binnenlandse biomassapotentieel wordt benut.

Korte omschrijving
Realistische mixen van beschikbare laagwaardige biomassastromen worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd en hun eigenschappen gemodelleerd. Vervolgens wordt kritisch onderzoek verricht aan verbeteringen aan onderdelen van het ketelconcept en het toevoersystemen tegen acceptabele kosten. De biomassamix wordt hierop mogelijk weer aangepast om zo tot een optimale combinatie te komen tussen laagwaardige biomassamix en aanpassingen aan het systeem. Vervolgens worden de eigenschappen van de biomassamixen in ovenexperimenten getest, het brandstoftoevoerconcept bepaald en als prototype getest in een laboratoriumomgeving en het ketelontwerp verbeterd. Een nieuw logistiek inzamelingssysteem, opslag en mixmethode worden bepaald om jaarrond biomassa op specificatie te kunnen leveren. Op basis van de verbeteringen aan het toevoer- en ketelconcept wordt de meerprijs bepaald.