WOZPV

Wind met opslag en/of zon-PV

Publieke samenvatting

Aanleiding
Leden van Windunie zijn geïnteresseerd in de voordelen van het combineren van hun windturbine of windpark met een opslagsysteem en/of zon-PV en zijn bereid te investeren wanneer de business case positief is. Dit onderzoek is opgezet om de technische en economische haalbaarheid te bepalen.

Doelstelling
Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheden om lokaal opslag en/of zon-PV te integreren in bestaande windparken en bij windturbines. Hiervoor zal gekeken worden naar mogelijkheden op de spotmarkt, onbalansmarkt, eigen gebruik van elektriciteit, contractuele afspraken zoals de PPA (Power Purchase Agreement) en de aansluitkosten.

Korte omschrijving
Deze studie onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het plaatsen van verschillende opslagsystemen en/of fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) bij bestaande windturbines. Bij positieve resultaten zou dit kunnen leiden tot investeringen in opslagsystemen en/of zon-PV door windmolenaars, onder meer binnen de coöperatie Windunie.

Resultaat
Het resultaat van het project is een verdienmodel voor de toepassing van opslag en/of zon-PV voor twee real-life wind cases. Hiermee kan worden bepaald of het een zinvolle investering is.