H2OG

Waterstof voor off-grid toepassingen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De routekaart waterstof schetst de contouren van een duurzame energievoorziening in 2050 waarin waterstof een robuust element speelt als CO2 neutrale energiedrager. De waterstof zal worden geproduceerd uit gas door middel van Steam Methane Reforming (grijze waterstof), SMR in combinatie met CCUS (blauwe waterstof) of via elektrolyse uit hernieuwbare bronnen (groene waterstof). Voor wat betreft het gebruik van waterstof is er aandacht voor nieuwe toepassingen en processen gebaseerd op waterstof. De routekaart spoort aan om nu te beginnen zodat Nederland in de voorhoede mee kan doen en ervaring kan opbouwen. Dit project heeft als doel om te bepalen of het haalbaar is om een goede business case te vinden voor: 1. Het toepassen van waterstof voor off-grid toepassingen zoals bouwplaatsen / festivals, waar waterstof concurreert met diesel aggregaten en batterijen waar de inzet van waterstof belangrijke voordelen kan hebben ten opzichte van concurrerende opties. 2. Hierbij gebruik te maken van waterstof die geproduceerd is op een manier die bijdraagt aan het opvangen van schommelingen in de elektriciteitsprijs als gevolg van het variabele aanbod van wind- en zonne- energie.

Doelstelling
Het doel van het project is het maken van een significante stap in de toepassing van waterstof in de economie. De verwachting is dat waterstof het eerst concurrerend is als het niet direct in competitie is met energie die geleverd kan worden via de bestaande energie-infrastructuur voor met name elektriciteit en gas zoals festivals, bouwplaatsen, het leveren van elektriciteit aan vliegtuigen op een landingsbaan, etc. Op deze off-grid locaties wordt momenteel veelvuldig gebruik gemaakt van diesel aggregaten. In de laatste jaren worden in toenemende mate ook batterijen ingezet. Voor deze toepassingen ligt er ook een potentiele rol voor waterstof. Het voordeel van zowel batterijen als ook waterstof ten opzichte van diesel aggregaten is dat het geen lokale emissies heeft (CO2, NOx, SOx) en ook geen geluidsoverlast veroorzaakt. Het doel van dit project is om te verkennen voor welke off-grid toepassingen er een concurrerende business case voor waterstof kan worden gemaakt.

Korte omschrijving
Waterstof heeft een aantal voordelen ten opzichte van concurrerende opties zoals diesel aggregaten en batterijen. De voor-en nadelen van de verschillende opties voor het leveren van energie voor verschillende toepassingen en schaalgrootten zullen worden onderzocht en een business case zal worden bepaald.

Resultaat
Het project zal resulteren in verbeterd inzicht in de haalbaarheid van het gebruik van waterstof in off-grid toepassingen. Als blijkt dat er een solide business case gemaakt kan worden, dan zullen deelnemers van het consortium over gaan tot het bouwen van een installatie, bijvoorbeeld een 1 MW brandstofcel in een 40-voet-container die op rental basis beschikbaar wordt gesteld aan klanten.