WARMTEWEB B3-HOEK

Warmteweb B3-Hoek

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Haalbaarheidsonderzoek naar een Warmteweb voor de B3-Hoek, ontwikkeling van virtuele en fysieke infrastructuur voor een intelligente vorm van warmtedistributie. Eneco exploiteert in de B3-Hoek een warmtenet om tuinders te voorzien van warmte. Dit warmtenet wordt voorzien van warmte vanuit de RoCa3 centrale van E.ON. Eneco levert per jaar 2,2 PJ aan warmte aan circa 90 tuinders, ofwel 120 aansluitingen. Als gevolg van sparkspread ontwikkelingen zal de warmteproductie van de RoCa3 centrale in de toekomst dalen. Dit heeft als consequentie dat er naar een aanvulling op het energieaanbod van E.ON gezocht moet worden om vermogenstekorten op te vangen.

Doelstelling
Eneco beoogt vermogenstekorten in de warmtevoorziening op te vullen door onderlinge warmtehandel tussen de tuinders mogelijk te maken.

Korte omschrijving
Eneco en de TU Delft willen gezamenlijk de technische haalbaarheid van een Warmteweb ofwel onderlinge warmtehandel tussen tuinders in B3-Hoek onderzoeken. Doel is een gecentraliseerd warmtenet met één enkele producent en een veelvoud aan afnemers te transformeren naar een decentraal Warmteweb met een veelvoud aan zowel afnemers als producenten. Met dit Warmteweb beoogt Eneco het vermogenstekort aan te vullen met warmte afkomstig uit de WKK's en warmtebuffers van de tuinders.

Resultaat
Naast het stimuleren van marktwerking door een betere afstemming tussen vraag en aanbod zullen Warmtewebs de introductie van duurzame warmtebronnen versnellen. De mogelijkheid tot aansluiting op een bestaand Warmteweb vormt een financiële stimulans voor de business case van aardwarmte exploitanten.