WIM-PICO

Warmte Informatie Module - PICO

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De Warmtevisie beschouwt het verduurzamen van de warmtevraag als cruciaal voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050. Dit vraagt om forse investeringen in de infrastructuur die bepaald worden door omgevingsfactoren. In complexe besluitvorming over aanleg en vervanging van de energie-infrastructuur moeten alternatieven van energiebesparing en duurzame opwekking vanuit een gebiedsgerichte benadering worden meegewogen.

Doelstelling
Doel is een instrument te ontwikkelen voor het faciliteren van afstemming tussen vraag en aanbod van warmte, afwegen van investeringsbeslissingen en realiseren van ambities. Breed toepasbaar en laagdrempelig ondersteunt het instrument de besluitvorming tussen gas, warmte en elektriciteit door integrale afwegingsmethoden. WIM-PICO voegt voor die vraagstelling een warmte-informatie-module toe aan het bestaande PICO platform.

Korte omschrijving
Het PICO platform geeft inzicht in de mogelijkheden om het energiesysteem op wijk- en gebiedsniveau te optimaliseren. Voor het faciliteren van discussies over investeringen in warmtenetten als onderdeel van de integrale benadering van verduurzamingsvraagstukken is inzicht nodig in de warmte (en koude) mogelijkheden en consequenties daarvan. Het ontwikkelen van de warmte informatie module vraagt om de volgende activiteiten: 1. Definiƫren van functionaliteiten op basis van de use cases in relatie tot de warmtevisie in zogenaamde user stories (Ecofys, TNO, Alliander, NRG031); 2. Inventariseren, verzamelen, verfijnen van data en modelresultaten over restwarmte potentieel, de warmte energie-infrastructuur, en warmte-innovaties in bouw- en installatiesector (Alliander, TNO, Geodan); 3. Ontwikkelen van functionaliteiten op het PICO platform, aansluitend op een data platform voor een Nationale Energieatlas, waarbij informatie via standaard tools zoals ArcGIS, Phoenix en Excel, wordt ontsloten (Geodan, TNO);

Resultaat
Een instrument om informatie over restwarmte en duurzame warmte (als onderdeel van de lokale energietransitie) vanuit data en modellen transparant en vergelijkbaar over heel Nederland te kunnen ontsluiten. Het instrument is schaalbaar naar het gewenste schaalniveau, en kan, door de koppeling aan het PICO platform, de keuze over aanleg en vervanging van de energie-infrastructuur meewegen met de alternatieven van energiebesparing en duurzame opwekking vanuit een gebiedsgerichte benadering.