VERS

Vriesconcentratie van eiwithoudende reststromen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Cool Separations heeft gepatenteerde technologie ontwikkeld, die een zeer betaalbaar, zeer schaalbaar en generiek ontwaterings- en scheidingsplatform voor 'alle' waterige processtromen mogelijk maakt. Het gaat om toepassingen van: - Freeze Concentration (FC - vriesconcentratie), waarmee ontwateringsstappen energiezuiniger kunnen worden uitgevoerd. - Eutectic Freeze Crystallization (EFC – eutectische vrieskristallisatie), waarmee scheidings- en kristalilsatiestappen energiezuiniger kunnen worden uitgevoerd. Deze oplossingen hebben de potentie om het energieverbruik van bestaande toepassingen met 25% tot 50% verminderen. In dit project wordt de (E)FC-technologie richting een eerste proof-of-concept ontwikkeld ter overtuiging van potentiële klanten voor het scheiden van waardevolle componenten in agrarische nevenstromen.

Doelstelling
Het doel van dit DEI+ pilotproject is om op pilotschaal aan te tonen dat het mogelijk is om eiwitten te ontwateren door middel van vriesconcentratie en aan te tonen dat hierbij een energiebesparing ontstaat ten opzichte van huidige processen.

Korte omschrijving
Dit project omvat het ontwikkelen van een pilot prototype (skid) van een vriesconcentratie installatie voor de energie-efficiënte ontwatering van functionele eiwitten uit organische nevenstromen. Het beoogde prototype wordt geschikt om na vriesconcentratieproeven ook (eutectische) vrieskristallisatieproeven uit te kunnen voeren.

Resultaat
Beoogde resultaten in dit voorstel zijn: 1. Een pilotprototype voor het concentreren van biologisch eiwit. Dit prototype wordt gebouwd als skid om de pilottesten op eender locatie uit te kunnen voeren. 2. Een rapport rondom het concentreren (en eventueel scheiden en kristalliseren) van waardevolle componenten uit organische nevenstromen uit sapverwerkende industrieën.