FLEXNET

Vraag en aanbod van flexibiliteit in een duurzaam, geïntegreerd energiesyteem in Nederland

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het project draagt bij aan de doelstellingen van het programma Systeemintegratie doordat het kennis gaat opleveren over welke systeeminnovaties robuuste onderdelen zijn van een energietransitie die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is.

Doelstelling
Het project beoogt inzicht te verschaffen in de behoefte aan flexibiliteit van een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem in Nederland, alsmede in de opties waarmee in deze behoefte kan worden voorzien en de route waarlangs deze flexibiliteitsopties gerealiseerd kunnen worden.