Volledig Geïntegreerde bioreffinaderij:bioethanol uit houtsnippers (VGB)