VAST

Visueel Assistentie Systeem voor Crew Transfer in Offshore Wind

Publieke samenvatting / Public summary

Doel van de haalbaarheidsstudie is om te bepalen of het technisch en economisch haalbaar is om een geautomatiseerd ‘stoplichtsysteem’ te ontwikkelen, dat aan de hand van radardata nauwkeurige, zelflerende voorspellingen voor scheepsbewegingen maakt. 

Meer over dit stoplichtsysteem is te vinden op de site van Offshore Wind Innovators