Restfractie recyclen

Verwerking restfractie gemengde kunststoffen.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vanwege de aandacht voor de plasticsoep in oceanen en met plastic bezaaide Balinese stranden, is de verduurzaming van de plasticindustrie belangrijker dan ooit. Wereldwijd wordt momenteel slechts 7% van al het plastic bereid met gerecyclede materialen. Een van de voornaamste redenen hiervoor is het feit dat veel plasticafval bestaat uit meerdere soorten ernstig vervuilde plastics. Huidige technologie├źn kunnen deze afvalstroom niet scheiden in stromen van ge├»soleerde soorten plastic, en daardoor kan dit afval niet verwerkt worden in hoogwaardige producten. Het vervuilde, gemengde plasticafval wordt momenteel verbrand, of gestort op afvalbergen in derde wereldlanden. Omdat afvalstorting steeds minder aantrekkelijk wordt vanwege nieuwe regelgevingen, betekent dit dat een toenemende fractie van het afval verbrand wordt. Naast een significant verlies in waarde, zorgt dit voor een enorme CO2-uitstoot. Stiphout heeft in de afgelopen tijd een technologie ontwikkeld waarmee gemengde plastics op een milieuvriendelijke manier gereinigd en gescheiden kunnen worden in verschillende drijf-zinkbaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van water met variabele viscositeit en dichtheid.

Doelstelling
Het doel van het project is om een aanvullende reinigings- en scheidingsinstallatie te bouwen voor DKR 350 restfractie bij de bestaande plastic afvalverwerkingslijn. Het gaat om meerdere drijf-zinkbaden, waarin plasticfracties van elkaar gescheiden kunnen worden op basis van dichtheid door gebruik te maken van een innovatief middel dat door TUSTI is ontwikkeld. Hiermee kan de vervuilde restfractie wel goed gereinigd en daarna gescheiden worden in zuivere plasticstromen, via manipulatie van viscositeit en dichtheid, in combinatie met de toevoeging van een zeer sterk werkende oppervlakte-actieve stof. Na de bouw van de installatie, zal het proces gevalideerd worden, waarbij zal worden aangetoond dat de gerecyclede producten van voldoende hoge kwaliteit zijn.

Korte omschrijving
Het toevoegen van een additionele verwerkingsstap aan de bestaande afvalverwerkingslijn, voor de verdere zuivering van de zinkende fractie. Het proces zal verder geoptimaliseerd worden zodra deze extra processtap is gerealiseerd. Bovendien zullen een aantal onderzoeken uitgevoerd worden, met als doel om de recycling van de sterk vervuilde restmix (DKR 350) van derden mogelijk te maken met een gemiddeld recycling rendement van 80%.

Resultaat
Deze nieuwe processtap stelt Stiphout in staat om onverwerkbare restmix (DKR 350) van derden, die nu verbrand wordt in afvalverbrandingsovens, te recyclen tot zuiver plastic maalgoed (PP, PE, PET, PP, ABS e.d.). Met dit plastic maalgoed kunnen vervolgens weer nieuwe producten van hoge kwaliteit geproduceerd worden (upcycling). Dit project zal unieke kennis opleveren in het scheiden en verwerken van sterk vervuild en gemengd plasticafval, waarvoor op dit moment geen circulaire oplossing beschikbaar is. De technologie zal bovendien via licenties ter beschikking worden gesteld aan andere recyclers. Met deze investering zal minder plastic worden verbrand, en bovendien minder aardolie/gas benodigd zijn voor de productie van nieuw plastic. Het nieuwe proces van Stiphout vereist weinig energie ten opzichte van bestaande reinigingsprocessen. Door deze verbeteringen kan een grote vermindering van CO2-uitstoot gerealiseerd worden, naar schatting bijna 60.000 ton in de eerste vijf jaren na afloop van dit project (2020-2024).