Com2Heat

Vervanging van staal door composiet in lage & midden temperatuur warmtesystemen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een belangrijke verantwoordelijkheid is de energietransitie voor grote groepen van de Nederland betaalbaar te houden en energie gerelateerde economische activiteiten te versterken. Collectieve warmtenetwerken geïntegreerd met verschillende duurzame bronnen, zoals zonnewarmte en geothermie, bieden in combinatie met warmteopslag een betrouwbare, betaalbare en grootschalige oplossing voor 5-7 miljoen huizen en gebouwen. De kosten kunnen echter substantieel verlaagd worden op het vlak van de constructie, de installatie, het onderhoud, de elektriciteit voor pompen en warmteverlies verlaging door gebruik te maken van composiet materiaal in plaats van metalen. Composiet materiaal wordt al decennia gebruikt in o.a. de procesindustrie. Voordelen van composiet zijn dat het corrosie en neerslag bestendig is, 4 tot 5x lichter is dan staal met tot 4x lagere ecologische kosten en productie lokaal gebeurt. Op nationaal niveau kan op deze wijze miljarden bespaard worden op directe kosten en emissie gerelateerde kosten. Echter zijn niet alle onderdelen in composiet beschikbaar waardoor snelle implementatie nog niet mogelijk is.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen en dissemineren van kennis en een ecosysteem voor het ontwerpen, het produceren, het installeren en het opereren van collectieve warmte systemen volledig gebouwd van composiet materiaal. De systeem aspecten van dit project zijn bedrijfs- en sector overschrijdend. In dit unieke consortium werken stakeholders van de waardeketen samen; de eindgebruikers, de ontwerp- en servicebedrijven, de composiet productiebedrijven en academica. Er zal een top-down kader van systeemeisen ontwikkeld worden en vervolgens worden de essentiële subsystemen en onderdelen ontwikkeld met noodzakelijke nieuwe maaktechnologie. De composiet subsystemen worden functioneel getest en daarna in Rijswijk en Schiebroek geïntegreerd om de fysieke interfaces te testen en systeem stromingstesten uit te voeren. De ambitie is om de subsystemen en het geïntegreerde systeem naar een TRL-niveau van minimaal 6 en mogelijk 7 (gereed voor opschalen) te tillen. Het testsysteem in Rijswijk is tevens geschikt voor de opleiding- en trainingsmodules die ook in dit project voor vakopleiding en kennisdisseminatie in en buiten de sector ontwikkeld worden.

Korte omschrijving
In dit project wordt samengewerkt in een breed consortium waarin stakeholders van de waardeketen vertegenwoordigd zijn. Relevante onderwerpen (zoals ruimtelijke ordening, milieu, warmte afnemers, consumenten, regelgeving, financieel, technologie, human capital, sociale acceptatie, veiligheid, et cetera) zullen integraal beschouwd worden om de systeemeisen bij de start van het project op te stellen.

Resultaat
In dit project wordt kennis ontwikkeld voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van collectieve warmteproductie en -distributie netwerken volledig van composiet materiaal voor het substantieel verlagen van de CAPEX en OPEX. Het project consortium bestaat uit partners uit de hele waardeketen: eindgebruikers/warmtebedrijven, projectontwikkelaars/ontwerpers, installatie/service bedrijven en productie/maakbedrijven en partners die opleidingsmodules ontwikkelen voor vaktechnische training. Warmtebedrijven en consumenten profiteren van de substantiële kostenverlaging van de infrastructuur voor het betaalbaar houden van de warmtevoorziening. De markt van collectieve warmteproductie en -distributiesystemen biedt voor de composiet maakindustrie in Nederland een unieke kans voor het toeleveren van componenten in Nederland en internationaal. Voldoende mensen met de juiste vakkennis is een voorwaarde voor opschaling. In dit project wordt opleidingsmateriaal ontwikkeld voor vakgerichte opleiding/training voor het gebruik van composiet materiaal in de warmtesector. Hiervan profiteren bedrijven om te kunnen voorzien in een groeiende behoefte aan technisch inhoudelijke vakmensen.