VERA

Versnelling Energietransitie Realisatie Aanpak

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe kunnen we de implementatie van duurzame technologieën in de procesindustrie versnellen?

Om duurzaamheiddoelstellingen te behalen moeten procesindustrieën sneller verduurzamen. Duurzame technologieën zoals de industriële warmtepomp worden wel ontwikkeld, maar de implementatie blijft achter. Onderzoek toont aan dat systeemproblemen hierin een grote rol spelen.

Onderzoeksvragen

  • Wat zijn de systeemproblemen die de implementatie van de industriële warmtepomp belemmeren?
  • Wat zijn oplossingen daarvoor?

Onderzoeksmethode

In dit project voert het Copernicus Instituut een innovatiesysteemanalyse uit die bestaat uit een analyse van de innovatiesysteemstructuur en een systeemfunctieanalyse. Voor het succes van de implementatie van een innovatie zijn ketensamenwerking, wet- en regelgeving en sleutelinnovatieprocessen als kennisontwikkeling en –deling, marktontwikkeling en financiering vaak van vitaal belang. Bij de analyse van het innovatiesysteem brengen de onderzoekers alle actoren in beeld die de implementatie van de technologie beïnvloeden, zoals leveranciers, consumenten, wet- en regelgeving, onderzoeksbureaus en financiers, inclusief hun normen en waarden met betrekking tot de implementatie van een innovatie. Bij de systeemfunctieanalyse bestuderen de onderzoekers hoe de resultaten uit de innovatiesysteemstructuuranalyse de sleutelinnovatieprocessen rondom de industriële warmtepomp beïnvloeden: welke actoren en instituties werken belemmerend en welke stimulerend? Tijdens en na het onderzoek van het Copernicus Instituut leggen de onderzoekers hun bevindingen voor aan de partners van het warmtepomptechnische innovatieproject CRUISE en een breed netwerk van industriepartijen en beleidsmakers.

Resultaten

Het project moet concrete aanbevelingen opleveren, met name richting de overheid, die aanbieders en gebruikers van duurzame technologieën handvatten bieden om systeemproblemen bij de implementatie te voorkomen of te verhelpen. Naar verwachting zijn deze aanbevelingen in de zomer van 2018 beschikbaar.

Voor wie is dit interessant?

Industrie, TKI Energie en Industrie