VEGAS

Vermindering van exploratierisico's van gasvelden door innovatieve verwerking van seismische data

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Gaswinning in de Noordzee wordt steeds moeilijker. Grote velden raken uitgeput en de industrie is daarom op zoek naar manieren om kleine velden te exploiteren. Vanwege de grote onzekerheid in de beschikbare seismische data, is het risico dat een aangeboorde kleine bron niet rendabel blijkt echter groot.

Doelstelling
Het doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een methode die hoogwaardige informatie aan beschikbare 3D seismische data onttrekt. Daarmee wordt het economische risico bij de ontwikkeling van kleine bronnen significant gereduceerd, waardoor beter onderbouwde beslissingen over exploitatie genomen kunnen worden, met kostenreductie als gevolg.

Korte omschrijving
TU Delft en Delft Inversion ontwikkelen een innovatieve methode voor het onttrekken van hoogwaardige informatie aan seismische data. Hierbij worden twee “beyond state-of-the-art” data reprocessing technieken doorontwikkeld en gecombineerd tot één, direct in de praktijk toe te passen tool.

Resultaat
Het resultaat van dit project is een direct in de praktijk inzetbare methode, waarmee gasproducerende partijen de risico's op hun verkenningen en investeringen aanzienlijk kunnen reduceren. Het consortium zal deze tool gaan uitbaten en de kennis en ervaring opgedaan in dit project dissemineren onder academische en industriële partners en partijen.