Vergroten dynamiek in het Energietransitiemodel

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Uitbreiding van het gratis beschikbare online Energietransitiemodel met een 'merit order'module om de gevolgen van de keuzes van de modelgebruikers inzichtelijk te maken.

Doelstelling
De berekeningen van de ‘merit order’ en de flexibiliteit van elektriciteitsproductie in het Energietransitiemodel stonden voor uitvoering van dit project nog los van elkaar. De doelstelling was om deze aan elkaar en aan de rest van het Energietransitiemodel te koppelen, waardoor de uitkomsten op andere berekeningen doorwerken en de effecten op belangrijke parameters zoals CO2 uitstoot, kosten, en energie afhankelijkheid/import ook zichtbaar worden. Deze berekeningen moet men aan en uit kunnen zetten.


Korte omschrijving
Het gratis beschikbare Energietransitiemodel is uitgebreid met functionaliteit om inzicht te krijgen in de dynamiek van elektriciteitsproductie in een land. Dat is gedaan door een zogenaamde ‘merit order’ berekening toe te voegen. Deze berekening rekent per uur uit met welke technologieën de benodigde stroom wordt opgewekt. Dat gebeurt op basis van keuzes die de gebruiker van het model zelf maakt over toekomstige brandstofkosten, CO2 kosten en nog veel meer.Ook zijn de gevolgen van meer volatiel gebruik van ‘back up’ vermogen bij grootschalig gebruik van hernieuwbare opwektechnologieën zichtbaar gemaakt.

Resultaat
Het resultaat is twee berekeningen die een integraal onderdeel geworden zijn van de energieberekening in het Energietransitiemodel.
1) De 'merit order'-berekening die per uur berekent met welke technologieën de benodigde stroom wordt opgewekt.
2) De gevolgen van meer volatiel gebruik van 'back up' vermogen bij grootschalig gebruik van hernieuwbare opwektechnologieën.