Verbeteren van de biogasproductie en winnen van materialen bij een industri‰le vergister (GG1204)

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Twence en Byosis ontwerpen voorbehandeling om 25 % meer biogas te bereiken.