VEPA-CCC

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Calciumcarbonaat (CaCO3) is een van de meest gebruikte mineralen wereldwijd. Alleen al in Europa wordt er jaarlijks 53 miljoen ton van deze grondstof geproduceerd. De delving uit kalksteenmijnen en de productie hiervan is een lineair en bovendien een zeer intensief proces met een grote CO2 impact. De papierindustrie is een van de grootste verbruikers van CaCO3, waar dit grotendeels wordt ingezet als vulmiddel. Deze industrie is verantwoordelijk voor 25% van het totale verbruik van calcium carbonaat. Papierafval vormt dan ook een grote potentiƫle grondstofbron van voor het recyclen van CaCO3, waarmee een grote milieu impact voorkomen kan worden. Alucha heeft een nieuw pyrolyse proces ontwikkeld waarmee papierslib, een belangrijke afvalstroom uit de papierindustrie, duurzaam kan worden verwerkt. Met behulp van dit proces wordt calcium carbonaat herwonnen uit de papierslib, waardoor het kan worden verwerkt tot een hoogwaardige circulaire grondstof voor de papier-, verf- en kunststoffenindustrie.

Doelstelling
Het doel van deze TSE Milieustudie is het voorbereiden van een investering in een demonstratiefabriek van het Alucha proces voor de productie van circulair calciumcarbonaat (CCC). Op basis hiervan zal een Go/NoGo beslissing gemaakt worden over de desbetreffende investering.

Korte omschrijving
De activiteiten in de onderhavige milieustudie omvatten onder andere de basic engineering van de demonstratiefabriek, een economische studie waarbij er offtake- en supply agreements worden verzameld voor het proces, en een uitgebreide LCA van de afzonderlijke producten die Alucha beoogt te produceren.

Resultaat
Uit dit project zal een business case volgen voor de beoogde demonstratiefabriek. Indien de business case positief blijkt te zijn, zal een investering volgen in een eerste commercieel inzetbare fabriek voor het papierverwerkingsproces van Alucha.