VeniVidiFlexi

VeniVidiFlexi: Haalbaarheid besparing en flexibiliteit van verwarmen bij afwezigheid

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding


Doelstelling
Doel is om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van energiebesparen op het warmtegebruik in de gebouwde omgeving door zo veel mogelijk (bestaande) informatie uit sensoren te combineren met algoritmes. Informatiebronnen kunnen bijvoorbeeld zijn slimme met

Korte omschrijving


Resultaat