VarioNeTD

Variabele/lage-temperatuur warmte-(koude-)net met automatische warmtedistributie (VarioNeTD)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Variabele/lage-temperatuur warmte-(koude-)net met automatische warmtedistributie door de 'warmte-diode': het Thermo-Differentiaal Bypass Ventiel (VarioNeTD) Wij willen een oplossing voor een vierde-generatie warmtenetwerk bieden, dat met een lage voorloogtemperatuur (bijvoorbeeld 40°C) de woningen verwarmt, maar dat ook veilig en betrouwbaar de woningen van warm tapwater kan voorzien. Ons idee is dit te doen door een innovatief systeem gebaseerd op lokale warmteopslagtankjes in individuele woningen, die dagelijks beladen worden door de temperatuur in het netwerk voor een korte periode per dag te verhogen naar de benodigde temperatuur voor warmwaterbereiding en legionella-bestrijding (lage/variabele temperatuur warmtenetwerk). Om dit een werkbaar en kosteneffectief systeem te laten zijn moet deze lokale warmteopslag effectief en eenvoudig zijn, zonder individuele regelingen per woning. Een dergelijk systeem bestaat op dit moment nog niet.

Doelstelling
Het doel van het project is om binnen drie jaar aan te tonen (aan de hand van uitgebreide modelstudies en een functionerend prototype van een klein warmtenetwerk) dat ons concept van het variabele/lage–temperatuur warmtenetwerk, op basis van opslagtanks uitgerust met een Thermo-Differentiaal Bypass Ventiel (TDBV), een goed functionerend concept is om een eenvoudig, flexibel, efficiënt en legionella-veilig vierde generatie warmtenet te realiseren.

Korte omschrijving
Werkpakketten WP0 Projectmanagement en disseminatie WP1 Variabele temperatuur netwerk 1a) Modellering warmtenetwerk 1b) Validatie in labopstelling 1c) Optimalisatie warmtenetwerk WP2 TBDV voor warmtenet 2a) TBDV voor parallelle bypass schakeling 2b) TBDV hoge doorstroomsnelheden en hoge drukval 2c) Functioneel prototype

Resultaat
Dit project resulteert in een functioneel prototype van een warmtenetwerk op basis van meerdere decentrale warmteopslagtanks (met TDBV's) voor warmwaterbereiding en een gevalideerd computermodel waarmee warmtenetwerken op basis van innovatieve warmteopslagtanks gemodelleerd en ontworpen kunnen worden. Daarnaast levert dit project veel kennis over hoe een variabele temperatuur netwerk opgezet kan worden met een optimale flexibiliteit in het benutten van de beschikbare warmte/energiebronnen en de rol die warmteopslag hierin kan spelen.