TSDCE

Van Tractienet naar Slim DC Elektriciteitsnet

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De toenemende elektrificatie, productie van duurzame energie en elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving is een grote uitdaging. Netten komen onder druk te staan. Verzwaring is kostbaar en de uiteindelijke uitbreiding zal overlast in de stad veroorzaken (graafwerkzaamheden).

Doelstelling
Het project draagt bij tot elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving door de het beter benutten van bestaande elektrische infrastructuur en versterkt elektrificatie op gebiedsniveau, met name door verbeteren en nieuwe functionaliteiten voor het huidige lokale elektriciteitssysteem en voor de lokale uitwisseling van elektriciteit (MMIP5).

Korte omschrijving
De technische haalbaarheid van de toepassing van DC tractienetten als distributie netten en als bi-directioneel elektriciteitsnet wordt getest op labschaal en in reële situaties in Amsterdam en Den Haag (geleid door HHS en HvA i.s.m met de OV bedrijven). De technische, inclusief veiligheid, en ruimtelijke kansen en barrières voor opschaling naar onderstation en naar meerdere segmenten worden onderzocht (met inbreng van Dynniq en DC Opportunities). Tenslotte worden de economische, organisatorische en juridische aspecten rond de tramhalte als toekomstige energiehalte onderzocht (met inbreng Witteveen en Bos) met een doorblik naar opschaling naar treininfrastructuur. Een klankbordgroep zal het project begeleiden (met GvB en HTM).

Resultaat
Het project resulteert in de technische specificaties voor de koppeling van duurzame opwekking, nieuwe elektriciteitsvraag en opslag in het DC tractienet en de regeling daarvan. Tenslotte worden technische economische, wetgevende en organisatorische kansen en knelpunten voor opschaling geïntensiveerd. Op basis daarvan volgen aanbevelingen voor beleidsmakers en wetgevers.