UCER

User Centered Energy Reduction

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vandaag de dag speelt energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen een prominente rol. Aanzienlijke besparingen worden al bereikt waarbij het accent voornamelijk ligt op de energetische eigenschappen van de gebouwschil en de technische installaties. Recente wetenschappelijk studies laten echter zien dat significante energiebesparingen te bereiken zijn met op de individuele gebruiker gerichte comfortsystemen. Door bijvoorbeeld in het stookseizoen de algemene temperatuur in het gebouw enkele graden te verlagen en alleen op de individuele werkplek naar behoefte van de gebruiker te verwarmen, zijn onder laboratoriumcondities energiebesparingen van meer dan 25% aangetoond.

Doelstelling
Het project User Centered Energy Reduction (UCER) heeft tot doel het energieverbruik in utiliteitsgebouwen verder te reduceren door deze innovatieve invalshoek praktisch toepasbaar te maken.

Korte omschrijving
Daartoe wordt een individueel comfortsysteem onderzocht, ontwikkeld en geƫvalueerd.