University cluster FP Fracture initiaton

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van de studie is (1) om een model te ontwikkelen om de scheurgroei te voorspellen. Het model kan dan gebruikt worden om het scheurnetwerk geometrisch te optimaliseren voor maximale gasproductie en minimale milieuschade. Tevens wordt (2) de scheurvorming in het laboratorium bestudeerd middels kleinschalige experimenten. Tenslotte (3) richt het onderzoek zich op het toevoegen van additieven (viscosifiers) waarmee de fraccing vloeistof kan worden aangepast aan de reservoircondities.