UCARES

Underground Compressed Air Renewable Energy Storage

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De ontwikkeling van deze techniek van energieopslag zal het mogelijk maken om op een kosteneffectieve manier energie op middelgrote schaal, lokaal, op te slaan in Nederlandse bodem.

Doelstelling
Het realiseren van middelgrote opslag van energie door middel van gasopslag in ondergrondse constructies. Deze zijn onafhankelijk van geologie en goedkoper dan conventionele stalen opslagvaten.

Korte omschrijving
De CAES techniek die zal worden toegepast in dit project is gebaseerd op basis van isotherme compressie. Voor het mogelijk maken van middelgrote CAES is een concept voorgesteld met ondergrondse opslagvaten die een flexibele wand hebben. Dit concept van het opslagvat als geheel is nieuw en met name de flexibele lining / schacht is innovatief. Met een dergelijke innovatieve wand is het mogelijk om de omringende water- en bodemspanning te mobiliseren als reactiekracht tegen de hoge interne luchtdruk. De ontwerpparameters voor deze ondergrondse opslagvaten worden in dit project ontwikkeld.

Resultaat
Binnen dit project wordt een prototype ontwikkeld tot een diepte van 30 m, met een diameter van 1 à 2 meter en een hoogte van 10 meter. De maximale druk van het prototype is circa 40 bar. Dit resulteert in een totale opslagcapaciteit van circa 50 kWh.