MJP CCO

Tweede Warmterevolutie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een breed consortium werkt in een Meerjarenprogramma voor Compacte Conversie en Opslag (MJP CCO) voor thermische energie parallel en interdisciplinair aan de ontwikkeling van meerdere warmteconcepten die inpasbaar zijn in de bestaande gebouwde omgeving. Ketenpartijen werken samen om vanuit een gedeelde visie technologieën te ontwikkelen. De brede samenwerking maakt benchmarking en implementatie van technologieën mogelijk. Het consortium werkt toe naar gerichte innovaties voor de meest kansrijke technologieën.

Doelstelling
Om een betere koppeling mogelijk te maken tussen de vraag en het aanbod van beschikbare (duurzame) warmte en koude heeft het project als primair doel:
Het versneld ontwikkelen van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude en inpassen daarvan in de bestaande bouw.
Dit MJP heeft als doel om de inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor warmte en koude in de bestaande gebouwde omgeving te versnellen.

Korte omschrijving
In een samenhangend programma wordt de marktvisie ontwikkeld en de haalbaarheid van technologieën en concepten afgewogen (werkpakket (WP) 1). Er wordt ingezet op het onderzoeken en implementeren van technologieën voor het verwarmen en het koelen van woningen en gebouwen met een relatief korte time-to-market (WP2.1-2.3 voor toepassingen met phase-change materials en thermochemische materialen, en voor restwarmtetransport); de zgn. 1e en 2e generatie producten. Daarnaast wordt ook gewerkt aan volgende generaties producten en systemen (WP3.1-3.4 met materiaalonderzoek voor phase-change materials en thermochemische materialen, implementatie daarvan, en de ontwikkeling van een magnetocalorische warmtepomp). Verder wordt voor de verschillende concepten onderzocht op welke wijze de prestatie van systemen energetisch en/of financieel verbeterd kunnen worden door optimalisatie en integratie van concepten en systemen (WP4).

Resultaat
De markt wordt zo bediend met technologische oplossingen die direct bijdragen aan de energietransitie, maar ook met grote kansen voor de lange termijn. Dit levert enerzijds commerciële toepassingen op voor bedrijven, wat een noodzakelijke randvoorwaarde is voor hun deelname in dit proces, maar tevens de meerjarige onderzoeksagenda die moet leiden tot de gewenste energetische oplossingen binnen de (bestaande) gebouwde omgeving. Op basis van deze meerjarige gezamenlijke onderzoeksagenda zullen nieuwe projecten in binnen- en buitenland worden geïnitieerd vanuit dit consortium.

Het project richt zich in eerste instantie op compacte opslag en conversie van thermische energie voor het gebruik in individuele bestaande woningen, maar de te ontwikkelen opslag en conversieconcepten kunnen in principe ook op grotere schaal, decentraal op gebiedsniveau gebruikt worden.