Turbineketel, NEStore en Seita EMS voor het aardgasvrij maken van wijken (TUNES)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt om tot en met 2030 1,5 miljoen huizen te verduurzamen, dit komt neer op circa 200.000 woningen per jaar. Warmtepomptechnologie biedt momenteel de meest gebruikte oplossing. Echter kan deze oplossing niet altijd rendabel worden geïnstalleerd door de vereiste aanpassingen aan de woning, de lange installatieduur van de warmtepompen en de beperkte installatiecapaciteit van bedrijven. Omdat het vanaf 2026 verplicht is om tenminste een hybride warmtepomp aan te schaffen bij vervanging van de CV-ketel, is het dringend om voor àlle woningen een goede oplossing te kunnen aanbieden om van het gas af te gaan.

Doelstelling
In het voorgestelde project zal TUNES ontwikkeld en getest worden in de praktijk. TUNES bestaat uit (1) de Turbineketel van Tarnoc, (2) de NEStore thermische opslag van Newton Energy Solutions en (3) het Home Energie Managementsysteem (HEMS) van Seita Energy Flexibility en TNO. TUNES is een integraal systeemontwerp om bestaande woonhuizen die zijn gebouwd voor 2000, relatief eenvoudig binnen één dag te renoveren door deze volledig van het gas af te halen, zonder dat er netcongestie in de haarvaten van het elektriciteitsnet wordt veroorzaakt. Voor de implementatie van TUNES zijn geen grootschalige aanpassingen aan het woonhuis (isolatie en een laagtemperatuur afgiftesysteem) of de straat (e.g. netverzwaringen) nodig. Een groep naast elkaar staande woonhuizen kan zo zonder veel aanpassingen of impact op de bewoners worden verduurzaamd. Daarmee is TUNES zeer schaalbaar en gemakkelijk op wijkniveau te implementeren als installatie-first concept.

Korte omschrijving
In dit MOOI-project zal er een integraal van-het-gas-af renovatieconcept worden ontwikkeld voor bestaande, gemiddeld tot slecht geïsoleerde woningen. De geïntegreerde toepassing zal bestaan uit een Turbineketel (TTK), thermische opslag (NEStore), home-energiemanagementsysteem (HEMS) en PV-panelen. Vervolgens zullen er in pilotomgevingen testen worden uitgevoerd en op basis van de testresultaten zal het systeem iteratief worden doorontwikkeld. Kennisdeling en het schaalbaar maken van de toepassing zijn tevens belangrijke onderdelen van dit project. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers en DGA's van Tarnoc, Seita, Newton, TNO, Dura Vermeer, Twinstone en Staedion en heeft een looptijd van 27 maanden.

Resultaat
Het concept van TUNES is als pilot getest in 5 bewoonde woonhuizen van de woningcorporatie Staedion. De huizen waren allemaal achter dezelfde wijktransformator geïnstalleerd. Het project start begin Q4 2022 en de looptijd is ruim 2 jaar. Na succes van onderhavig project is TUNES -na uitontwikkeling op basis van de resultaten uit onderhavig project- gereed om te worden gedemonstreerd en vervolgens op schaal te worden geproduceerd en gecommercialiseerd bij de doelgroep. Aangezien het project medio 2025 is afgerond, zal begin 2026 de eerste demonstratietoepassing worden gerealiseerd. Bij succes kan de doelgroep vervolgens snel gebruikmaken van TUNES en daarmee ook van de projectresultaten. Het TUNES concept kan daarmee vanaf 2026 worden gecommercialiseerd en opgeschaald.