TLWG

Transformatie van landschapshout naar warmte en grondstoffen voor de biobased economy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het aantal bio-energie installaties neemt sterk toe. Een belangrijk probleem voor kleinschalige houtverbrandingsinstallatie is de inhomogeniteit van de houtchips en het hoge vochtgehalte, waardoor veel problemen in de bedrijfsvoering ontstaan. Bovendien wordt een deel van de biomassa niet hoogwaardig toegepast vanwege de deeltjesgrootte.

Doelstelling
Het hoofddoel is om een nieuwe biomassa keten te demonstreren van landschapshout naar de productie van warmteproductie in decentrale biomassa gestookte ketels en van pyrolyse olie. Het project draagt bij aan de TKI doelstellingen door kostprijsverlaging van warmteproductie en door nieuwe technologie├źn te ontwikkelen voor de biobased economy en gebruik van laagwaardige biomassa uit bos- en landschapsonderhoud.

Korte omschrijving
In dit project wordt een nieuwe keten gedemonstreerd om enerzijds kosteneffectief gedroogde houtchips te produceren en anderzijds meer en hoogwaardigere biobrandstoffen te produceren van biomassa afkomstig van bos- en landschapsonderhoud. Daartoe wordt een nieuwe installatie voor opwerking van houtchips gebouwd en worden de mogelijkheden onderzocht om uit de kleine fractie pyrolyse olie en hoogwaardige bijproducten te produceren (bindmiddelen, kunstharsen, zuivere (fenolische) componenten, houtverduurzamingsmiddelen). Daarbij worden de voordelen van de gedroogde houtchips in kleinschalige houtverbrandingsinstallaties onderzocht en de mogelijkheid om de kwaliteit van het geoogste landschapshout te optimaliseren.

Resultaat
Resultaat van dit project zijn: 1. Techniek voor het produceren van verschillende klassen homogene, gedroogde chips uit landschapshout met een capaciteit van 60.000 ton/jaar; 2. Demonstratie van warmte productie en pyrolyse olie productie uit landschapshout; 3. Inzicht in de mogelijkheden om de nieuwe biomassaketen te optimaliseren; 4. Bevorderen van het toepassen van houtchips door constante hoge kwaliteit en continuïteit te leveren; 5. Business case voor uitbreiding van het concept.