Tough Gas WP1.1 - UU

Publieke samenvatting / Public summary

Korte omschrijving
Dit project ontwikkelt nationale scenario's voor de temperatuur ontwikkeling (heat flow), grootschalige rheologische structuren en spanningsontwikkeling (stress tensor) die gebruikt kunnen worden als randvoorwaardes in bassin modellering, in-situ stress modellering en pre-drill assessment van geomechanische eigenschappen voor stimulatie. Als input worden publieke datasets van de kartering van Nederland door TNO gebruikt. Opgeleverd worden - Een 4D geomodel, constrained door VR en AFT, en temperatuur data - Tektonische heat flow and stress-deformatie scenario's, en gedetailleerde bekken en lithosfeer rheologie modellen, die gebruikt kunnen worden als input voor bekkenmodellering en geomechanische modellen voor sites - Gegeneraliseerde relaties voor gereconstrueerde stress/temperatuur vs. time-paths voor de interpretatie van het potentieel van stimulatie