Tough gas targeting through high-res. geological char. of fine-grained sed. rock

Publieke samenvatting / Public summary

Korte omschrijving
Dit onderzoek richt zich op de dun-gelaagde zandlagen die zich op de overstromingsvlakte vormen wanneer een rivier door haar oeverwal breekt. Het onderzoek richt zich op het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens van hedendaagse riviersystemen (Río Colorado, Altiplano Bekken, Bolivia), ontsloten reservoiranalogen (Huesca riviersysteem, Ebro Bekken, Spanje) en gegevens uit de Nederlandse ondergrond (West Nederland Bekken, Nederland). De geanalyseerde data worden gebruikt voor het opstellen van ruimtelijke computermodellen. Het doel daarbij is om een gedegen begrip te vormen van de onderliggende afzettingsmechanismen en de resulterende reservoirarchitectuur en -eigenschappen. De studie dient als conceptvalidering voor verder onderzoek en de samenstelling van een voorspellende werkstroom voor het ontwikkelen van dergelijke reservoirs.

Resultaat
Inzicht in de structuur en samenstelling van zandlagen en het potentieel voor gaswinning.