TKI-BBE T2.0

Torrefactie 2.0

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op dit moment stoken de Nederlandse kolencentrales voornamelijk houtpellets bij. Deze hebben een aantal nadelen ten opzichte van steenkool. Door biomassa bij 250 graden thermisch te behandelen krijgt het materiaal nagenoeg dezelfde eigenschappen als steenkool. Vanwege de lage prijzen voor steenkool en CO2-credits is de technologie echter op dit moment nog niet concurrerend.


Doelstelling
Het project heeft als doel een gepatenteerde tweede generatie torrefactie-technologie te demonstreren bij Topell in Duiven.

Korte omschrijving
De tweede generatie torrefactie-technologie is gepatenteerd door Topell Energy BV. Het onderliggende procesconcept richt zich op een innovatieve schakeling van reactor-technologieën in combinatie met een nieuw procedé voor torrefactie. In dit procedé wordt de biomassa kortstondig op hoge temperatuur verhit, waarna het voor langere tijd op lagere temperatuur “suddert”.

Resultaat
Dit project wil aantonen dat deze technologie ten opzichte van andere torrefactie-technologieën leidt tot een stabielere procesvoering, betere productkwaliteit en lagere kapitaal- en operationele kosten. Het project heeft hierdoor een stimulerend effect op de toepassing van biomassa ter vervanging van steenkool.