TMO

Thermodule

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De energietransitie en het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving vraagt om betaalbare alternatieve bronnen voor het verwarmen van tapwater en gebouwen. Niet overal is het mogelijk of toegestaan boringen te doen of om lawaaierige lucht-waterwarmtepompen te installeren.
Optisolar is ontwikkelaar en leverancier van modulaire PVT-systemen. VITBouw en Murdoch Techniek zijn mede-ontwikkelaar en installateurs van deze PVT systemen van Optisolar. Er is besloten om in samenwerking de bestaande techniek door te ontwikkelen en tevens een geheel nieuwe productfunctionaliteit te ontwikkelen, namelijk de thermoschutting. Met de uit thermodules opgebouwde thermoschutting kan geluidloos thermische energie uit de lucht onttrokken worden om zodoende andere thermische bronnen te ondersteunen of geheel te vervangen.


Doelstelling
Het doel van het project is CO2 reductie door middel van het terugdringen van het aardgasgebruik voor het verwarmen van woningen en tapwater. Speciaal daar waar bijvoorbeeld geothermie duur, niet mogelijk of onvoldoende is, moet er gezocht worden naar andere plaatsen waar thermische energie onttrokken kan worden. Door daken, gevels en hekwerken/geluidschermen warmte-energieopwekkend te maken kan optimaal gebruik gemaakt worden van beschikbare ruimte en oppervlakken. Hierbij is het belangrijk dat er geen extra hinder door lawaai of ontfraaing van uitzicht ontstaat. De integratie in andere bouwcomponenten zorgt voor een reductie in installatiekosten, benodigde ruimte en installatietijd met behoud van een esthetische uitstraling. Het moet zodoende mogelijk zijn om binnen enkele dagen een woning aardgasloos te maken. Er bestaat reeds een profiel dat ontwikkeld en gepatenteerd is door Optisolar PVT dat wordt gebruikt om onder zonnepanelen te plaatsen. Dit profiel is kostbaar en kan slechts met bepaalde type zonnepanelen worden toegepast. Een onderdeel van het project is de profielvorm verder ontwikkelen zodat het het resulteert in een beter rendement en kostenreductie.

Korte omschrijving
Het project zal starten met het in kaart brengen van het opgeleverde vermogen van het bestaande profiel onder verschillende omstandigheden zonder zonnepanelen. Hiertoe zal een testopstelling gebouwd worden met een array van bestaande profielen. Hierop zal invloed van weersinvloeden als zoninstraling, effect wind, effect schaduw etc worden gemeten. Met de meetgegevens kan dan een inschatting worden gemaakt van het benodigd oppervlakte voor de energievraag van een gebouw. Om deze oppervlakte te reduceren zodat kosten bespaard kunnen worden zal er een nieuw profiel ontwikkeld worden waarmee de warmte optimaal wordt overgebracht. Dit prototype profiel zal verder worden getest en er zal een onafhankelijke gelijkwaardigheidsverklaring voor de energieopbrengst gemaakt worden. De ontwikkeling richt zich daarbij ook op profielen, die tevens als schutting of hekwerk kunnen worden ingezet.

Naast deze laatste fase in de ontwikkeling van de profielen van Optisolar, zal een proces voor grootschaliger produceerbaarheid van de profielen worden ontwikkeld. Hiermee kunnen vervolgens in hoger tempo de nieuwe modulaire PVT-systemen geproduceerd worden.


Resultaat
Het resultaat is ten eerste een verder ontwikkeld aluminium profiel met bijbehorende aansluitingen en regeling dat als totaalpakket kan worden toegepast om zodoende te voorzien in de warmtevraag van een gebouw/wijk. Een tweede resultaat is een schutting /hekwerk gebaseerd op de werking van de thermodule die toepasbaar is op en om gebouwen. Denk hierbij o.a. aan warmte energieopwekkende daken, gevels, hekwerken, schuttingen, balustrades en geluidschermen. Aan het einde van het project zal tenminste 1 woningblok (10 woningen) uitgerust zijn met de in dit project ontwikkelde techniek.