TESSEL

Thermal Energy Seasonal Storage Energy-neutral Living

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
De doelstelling van de samenwerkende partijen is om te komen tot de ontwikkeling van een compact seizoensopslag systeem voor nieuwbouw woningen, dat kan concurreren met de huidige WKO systemen.

Korte omschrijving
Duurzame en goedkope energie zijn op wereldschaal voldoende beschikbaar. De kunst is om deze energie in de juiste vorm, op de goede plaats en op het juiste tijdstip beschikbaar te krijgen. Op woningniveau komen steeds meer technieken die de benodigde energie duurzaam produceren. Maar deze energie, bijvoorbeeld zonne-energie, is vaak beschikbaar op momenten dat de energie niet direct kan worden gebruikt. Met partijen uit de gehele kenten gaat de komende drie jaar gewerkt worden om met een slim opslag systeem de verschillen in vraag en aanbod van thermische zonne-energie te overbruggen. Daarbij wordt goed gekeken naar wat in Nederlandse en Europese woningen haalbaar is qua ruimtebeslag en inpasbaarheid in de woning. De doelstelling van de samenwerkende partijen is om binnen de projectperiode te komen tot de ontwikkeling van een compacte seizoensopslagsysteem van warmte voor nieuwbouwwoningen, dat kan concurreren met de huidige WKO systemen: • Seizoensopslag van warmte voor nieuwbouwwoningen • Gebaseerd op het thermochemische opslagprincipe (eerste generatie is gebaseerd op silicagel-water) • Opslag van laagwaardige warmte is mogelijk • Opslag wordt ingezet voor lage-temperatuur v