kabelhuls recycling

T-Rex: kunststof kabelhuls recycling

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
T-Rex houdt zich als onderneming bezig met het terugwinnen van koper uit (elektra)kabels. Koper is een waardevolle en veel gebruikte grondstof en kan na terugwinning doorverkocht en hergebruikt worden. De (electra)kabels bestaan echter maar voor 45% uit de koperen kern en de overige 55% is de kunststofmantel die om de koperen kern heen zit. Binnen de industrie worden de mantels van deze kabels vaak gezien als een afvalstroom zonder veel waarde. Kabelmantels zijn opgebouwd uit verschillende materialen, waaronder polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC) en verscheidene additieven. Normaal gesproken worden kunststoffen verwerkt met traditionele extrusie methodes die gepaard gaan met het verhitten van kunststoffen tot een vloeibare massa. De aanwezige PVC in de mantels en de benodigde verhitting voor het verwerken van kunststoffen maakt het lastig om de mantels te verwerken. De beoogde oplossing van T-Rex voor dit probleem is een machine waarmee de kunststofmantels in zijn geheel gerecycled kunnen worden tot nuttige kunststofproducten. Voorbeelden hiervan zijn bouwblokken voor muren die (milieubelastende) betonblokken zouden kunnen vervangen of gras-, grind- of vloertegels.

Doelstelling
De milieustudie richt zich op het beantwoorden van de hoofdvraag: “Welke recyclemethode en welk eindproduct levert het grootste milieuvoordeel op?”. Concreet is daarbij het doel om de complete kabelmantels te recyclen tot nieuwe producten.

Korte omschrijving
Eerst zal worden gewerkt aan het bepalen van de (milieu)-uitganssituatie. Daarbij moet concreet worden bepaald of de kabelmantels gerecycled kunnen worden tot nieuwe producten. Dit dient als referentiepunt voor de volgende werkpakketten. Vervolgens worden diverse potentiële oplossingen onderzocht. Dit wordt verder uitgewerkt op technisch, economisch en ecologisch gebied door middel van tests op labschaal. Alle bevindingen worden uiteindelijk vastgelegd in een eindrapportage.

Resultaat
De kennis en inzichten die binnen dit project verkregen worden vormen de basis van een te ondernemen project waarbij er in een oplossing geïnvesteerd wordt. Momenteel is aanvrager voornemens om, bij een positief resultaat uit de studie, voor deze oplossingen een DEI+: Demonstratieproject aan te vragen. Uiteindelijk dient de studie dus te leiden tot een concrete investering.