Systeemstudie voor P2G routes

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De verscheidenheid aan P2G-toepassingen geeft aan dat deze een complexe rol kunnen vervullen in het energiesysteem. Het kan impact hebben op de behoefte aan infrastructuurcapaciteit elektriciteitsnetwerken, gasinfrastructuur, waterstofinfrastructuur), en op de wijze waarop de vraag in alle eindverbuikerssectoren kan worden verduurzaamd. De vraag is onder welke omstandigheden P2G-toepassingen in de toekomst een rol kunnen spelen in de transitie van het energiesysteem. Het energiesysteem wordt gekenmerkt door vele interacties en afhankelijkheden als het gaat om opties voor verduurzaming en de behoefte aan energieinfrastructuur om verduurzaming te faciliteren. Sommige opties, zoals energie uit biomassa, kunnen bijvoorbeeld slechts beperkt worden ingezet vanwege de beperkte lokale beschikbaarheid en de kosten van grootschalige import. De vraag is vervolgens waar de P2G-optie vanuit systeemperspectief het meest kosten-efficiënt kan worden ingezet: via een vergassingsroute in bijvoorbeeld de industrie sector, of via de elektrificatieroute? Vanuit een infrastructuurperspectief kan een hybride energiesysteem gebaseerd op elektriciteit én gasvormige energiedragers bijvoorbeeld gunstig uitpa

Doelstelling
De hoofdvraag die dit project adresseert is: Onder welke omstandigheden en in welke situaties spelen P2G-toepassingen een rol in de transitie naar een duurzamere energiehuishouding, daarbij rekening houdend met de complexiteit van het energiesysteem?

Resultaat
Berekeningen en scenarios die aangeven onder welke condities/randvoorwaarden P2G een nuttige economische bijdrage levert.