Systeemintegratie van de Netwerken voor Huishoudelijke Warmtevoorziening

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het inzichtelijk maken hoe keuzes voor het invullen van de huishoudelijke warmtevraag binnen de energietransitie doorwerken in de gehele keten (productie, transport, distributie en verbruik) en de kosten van een geïntegreerd energiesysteem.

Korte omschrijving
Een nevendoel is het komen tot gedragen resultaten in de samenwerking tussen spelers in deze verschillende delen van het energiesysteem en verschillende energiedragers.