SynvaTor

SynvaTor: energieproductie uit laag calorische organische reststromen

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van het project is het realiseren en exploiteren van een biomassavergassingsinstallatie met warmte/kracht koppeling van 750 kWe, die met laagwaardige organische reststromen kan worden gevoed.

Korte omschrijving
Voor de teelt van vier miljoen gerbera’s per jaar onder 15.000 m2 glas is op het tuindersbedrijf S.C. Zwarts in Mijdrecht, gelegen tussen rietlandschap, jaarlijks 680.000 m3 aardgas nodig. Met het aardgas wordt warmte, elektriciteit en CO2 geproduceerd met een 680 kWe aardgas gestookte warmte/kracht-installatie (wkk) en een aardgas gestookte piekketel. De ketel en de wkk-installatie produceren jaarlijks ca. 15.000 GJ aan warmte.
Zwarts Energy bv wil op deze locatie duurzame warmte en elektriciteit voor de kassen opwekken d.m.v. een biomassavergassingsinstallatie met wkk, die gevoed wordt met laagwaardige organische reststromen. De demonstratieplant voor biomassavergassing met wkk vormt voor Zwarts Energy bv en haar aandeelhouders de start voor de verdere uitrol van dit concept in de markt.


Resultaat
Bij afronding van het project worden de volgende resultaten verwacht:
1. Innovatief ontwerp voor de vergasser en de syngasreiniging waarmee vergassing van laagwaardige biomassa reststromen met een hoog energetisch rendement wordt bereikt;
2. Gerealiseerde SynvaTor® biomassavergasser met syngasreiniging en 750 kWe warmte/kracht-koppeling voor blijvende productie van hernieuwbare warmte en elektriciteit bij gerbera kwekerij S.C. Zwarts in Mijdrecht;
3. Demonstratie van de keten van riet en maaisel uit omliggende natuurgebieden van Natuurmonumenten tot en met het eindgebruik van hernieuwbare energie;
4. Inzicht in de kostenreductie, die kan worden behaald met het biomassavergassing wkk concept voor laagwaardige biomassa reststromen;
5. Inzicht in de kostprijsontwikkeling van het nieuwe energieconcept bij marktintroductie.