Synkero

Synkero - Ontwikkelen van een businessplan voor een synthetische kerosine pilot fabriek in het Noor

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De luchtvaart is een economisch essentiële industrie, en staat onder toenemende druk om duurzamer te worden. Een groot deel van de CO2 besparing in de luchtvaart zal van duurzaam geproduceerde kerosine moeten komen. Synthetische kerosine zou de rol van deze duurzame kerosine op zich kunnen nemen. Dit type kerosine is synthetisch gemaakt en opgewaardeerd uit een koolstof- en waterstofbron. De koolstof kan zowel uit restgassen van zware industrie als uit de lucht gewonnen worden. De ontwikkeling van dit type kerosine heeft de afgelopen tijd aandacht gekregen van meerdere partijen in Nederland: - SkyNRG werkt sinds 2016 samen met Tata Steel om de techno-economische haalbaarheid van Synkero in kaart te brengen. - In maart 2018, publiceerde een consortium van grote Nederlandse industriespelers het rapport 'Carbon Neutral Aviation'1, gericht op de haalbaarheid van synthetische kerosine. Beide trajecten kwamen tot de conclusie dat competitieve productie t.o.v. fossiele kerosine haalbaar is. In dit project zijn deze onderzoekstromen samengevoegd en wordt er gekeken of een pilot fabriek in het Noordzeekanaal gebied (NZKG) een haalbare volgende stap zou zijn.

Doelstelling
Het doel van het project is om een gedetailleerd businessplan te schrijven. Hierin wordt toegewerkt naar een investeringsbeslissing voor het bouwen van een pilot fabriek, en op de langere termijn mogelijk een commerciële fabriek. De componenten uit het businessplan zijn essentieel voor het technisch en economisch bewijzen van de haalbaarheid, evenals het ophalen van investeringen voor de pilot fase.

Korte omschrijving
Het businessplan is verdeeld in de volgende vijf hoofdcomponenten: - Analyse van de marktcondities - Technologische verdieping en haalbaarheid - Analyse wetgevingskader omtrent brandstoffen gemaakt uit CO2 + allocatie van CO2 - Financiële businesscase voor een pilot fabriek - Vervolgstappen inclusief financieringsplan voor pilot fabriek

Resultaat
Het resultaat van het Synkero project is tweeledig: 1. Een gedetailleerd businessplan met een uitwerking van de haalbaarheid van een synthetische kerosine pilot fabriek. Hierin worden facetten van zowel de markt, technische en financiële haalbaarheid evenals het wetgevingskader belicht. 2. Een investeringsplan om de pilot fabriek te ontwikkelen. Deze twee resultaten stellen het consortium in staat om vervolgafspraken te maken die noodzakelijk zijn voor de bouw van een pilot fabriek.