Sweet spot identification project 1 (TNO)

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Doel van deze studie is de ontwikkeling van een workflow voor het identificeren van de locatie en de omvang van sweet spots in schaliegas om daarmee het potentieel van het winbare schaliegas beter in te kunnen schatten. De workflow zal worden getest op de beschikbare Posidonia data en kennis uit de Nederlandse ondergrond en op een analoge outcrop in Duitsland.

Korte omschrijving
In navolging van Noord Amerika vormt schaliegas mogelijk een grote nieuwe aardgas bron in Nederland en Europa. Of gas aanwezig is in een schalie hangt af van verschillende factoren, zoals het type en de hoeveelheid organische stof die aanwezig is, de porositeit en permeabiliteit en de druk / temperatuur geschiedenis van het gesteente. Bovendien is succesvolle fraccing van het materiaal voor gasproductie afhankelijk van de mineralogie van de rots. Schalie is echter zeer heterogeen, zelfs op de microscopische schaal. Daarom is een belangrijke technologische uitdaging voor de ontwikkeling van schalie gas in Nederland het verkrijgen van gedetailleerde kennis van de verticale en laterale verdeling van reservoir eigenschappen die indicatief zijn voor de potentiƫle hoeveelheid gas, de zogenaamde sweet spots. Omdat ook de gegevens van schaliegas in Nederland en Europa beperkt zijn, is het cruciaal om een volledige suite van gegevens en methoden te integreren die zich richt op 1) het identificeren en 2) het karakteriseren van sweet spots en 3) het voorspellen van reservoir gedrag. Daarnaast moeten niet-conventionele methoden worden ontwikkeld om schaliegaswinning te optimaliseren en de prod