Supernet NL

Supergeleidende Hoogspanningskabel in het Nederlandse net

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
TenneT beheert het transportnet in NL en een groot deel van Duitsland. De energietransitie gaat gepaard met uitdagingen waar de huidige XLPE-kabels tegen technische grenzen aanlopen. Er is behoefte aan een alternatieve technologie├źn voor ondergronds elektriciteitstransport: een ondergrondse 150 kV en 380 kV infrastructuur voor veel grotere stromen dan de XLPE-kabels. Hieraan ten grondslag liggen: a grote energietransporten t.g.v. wind op zee b de beperkte nuttige stroomgeleiding van huidige ondergrondse kabels door blindstroom en opwarming door energieverliezen in de geleiders c de maatschappelijke wens om bovengrondse hoogspanningslijnen te vervangen door kabels, terwijl de ondergrond vaak te weinig vrije ruimte biedt rondom de warmte en magneetvelden producerende hoogspanningskabels Supergeleiding doet in diverse landen zijn intrede: energiesector, scheepsbouw, overige industrie. De afgelopen 10 jaar zijn HTS (hoge temp. supergeleiding) kabelsystemen gegroeid tot de eerste volwaardige toepassingen in elektriciteitsnetten. Massaproductie van supergeleidende tapes wordt opgestart, waardoor HTS-geleiders concurrerend worden met koper.

Doelstelling
Het doel van het project Supernet NL is Hoge Temperatuur Supergeleiding te demonstreren in het Nederlandse hoogspanningsnet en toepassing van supergeleiding te ontsluiten in andere sectoren, maar met name de maritiem sector waar een grote toegevoegde economische waard wordt verwacht.

Korte omschrijving
Supernet NL ontwerpt een HTS-kabelsysteem op de Nederlandse situatie en demonstreert de inpasbaarheid, betrouwbaarheid en ontwikkelt een meet- en regelmethodiek. Na de succesvolle demonstratie wordt dit systeem daadwerkelijk in bedrijf gesteld als transportkabel. Bij de demonstratie worden actief de maakindustrie, technische dienstverleners, eindgebruikers, afnemers en opleidingen betrokken om HTS-technologie te ontsluiten voor energie-, kracht- en demag-toepassingen.

Resultaat
Het project Supernet NL levert het eerste hoogspanningskabelsysteem in Europa op dat daadwerkelijk in het transportnet wordt geïntegreerd. Hiermee kwalificeert HTS zich tevens voor duurzaam transport als alternatief voor de huidige hoogspanningslijn en XLPE-kabel. Tevens levert dit een demonstratie op voor industrie (e-techniek en scheepsbouw), systeemintegratoren en onderwijs van toepassing. Dit project draagt daarmee bij aan: 1 de verduurzaming van de elektrische energie doordat grootschalig transport van windenergie verbeterd wordt, en reductie plaatsvindt van elektrische verliezen in het net en van magneetvelden 2 het demonstreren van een energie-innovatie waarmee aan de maatschappelijke wens van verkabeling tegemoet kan worden gekomen bij schaarse ondergrondse ruimte in steden 3 nieuwe producten en diensten in de elektrotechnische en maritieme industrie 4 stimuleren van banen en omzet in de energiesector, dienstverlening en scheepvaartindustrie. Naar verwachting wordt ook export tevens bevorderd. 5 tevens zal dit project actief een bijdrage leveren aan de invulling van de Human Capital Agenda uit het Energie-akkoord.