Structurele verbindingen in windturbines (WIIP)

Publieke samenvatting / Public summary

In een windturbine komen diverse typen verbindingen voor met een grote verscheidenheid aan gebruikte materialen en technologie.Kennis en begrip van faalmechanismen (o.i.v. zout, water), installatie, reparatie en onderhoud is nog beperkt, hetgeen impliceert dat er nog veel geoptimaliseerd kan worden aan deze zwaarbelaste en verbindingen. In dit WIIP worden de recente ontwikkelingen en modelvorming op het gebied van bladwortelverbindingen en monopile-transition piece verbindingen geïnventariseerd in een literatuuronderzoek. Onder andere de ‘embedded insert’, ‘IKEA’, B-stage joining, boutverbinding, en staal-composiet lijmverbindingen worden hierin betrokken. Voor een selectie van de bestaande en innovatieve verbinding en wordt vooronderzoek gedaan naar de ontwikkeltrajecten van verbindingen met de nadruk op het identificeren van de ontbrekende kennis en informatie.


Voor meer informatie kunt u het openbare eindrapport lezen, of het openbare rapport van WMC met meer details over de resultaten.