SteamER

SteamER

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Over het algemeen wordt in de procesindustrie wordt veel stoom afgeblazen in witte wolken. Op dit moment is er geen technologie beschikbaar die de witte wolken van laagwaardige stoom kosteneffectief om kan zetten in elektriciteit. Probleem hierbij is, dat

Doelstelling
De doelstelling is van het project om via een haalbaarheidsstudie een simulatie model te ontwikkelen, waarin de laagwaardige stoom uit de blustorens omgezet wordt in elektriciteit.

Korte omschrijving
In de scope van het project zit een literatuurstudie waarin gekeken wordt naar BAT oplossingen (best available techniques), de functionele eisen en parameters voor het simulatie model bepaald. Op basis van de eisen wordt er middels een stappenplan een s

Resultaat
Het project levert het volgende op:- Literatuurstudie met een BAT analyse- Programma van eisen voor het simulatie model- Risicoanalyse en risico mitigatie van de toegepaste techniek- Markt potentie analyse van de Synext techniek binnen Tata Steel B.V.