SolarMiles

SolarMiles

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe stemmen we de buffercapaciteit van zonne-energie op het net en de mobiliteitsvraag van gebruikers optimaal op elkaar af?

Het groeiend aantal zonnepanelen levert lokaal steeds meer elektriciteit op. Op zonnige dagen ontstaat er een overschot op het elektriciteitsnet. Smart grid-oplossingen zijn nodig om vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen. Mits slim gebruikt, kan het laden van elektrische auto’s helpen als buffer op het energienet. Dit vraagt om interactie met de eindgebruiker.

Onderzoeksvraag

Kunnen we het gedrag van gebruikers van elektrische auto’s beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze de batterijen van hun auto opladen op het moment dat er een overschot is aan zonne-energie?

Onderzoeksmethode

In het project onderzoeken de projectpartners vernieuwende oplossingen om de vraag naar buffercapaciteit op het net en de mobiliteitsvraag van gebruikers van elektrische auto’s optimaal aan elkaar te koppelen zodat duurzame waardeketens ontstaan met meerwaarde voor alle stakeholders. Het onderzoek richt zich op de praktijksituatie van twee energiecoöperaties waar zowel het benutten van lokale zonnestroom als deelauto’s onderdeel uitmaken van duurzame mobiliteit. De projectpartners beginnen met het in kaart brengen van zowel de mobiliteitspatronen als de wensen en eisen van potentiële gebruikers van elektrische auto’s. Vervolgens ontwikkelen de onderzoekers serviceconcepten slim laden in samenwerking met de gebruikers en betrokken partijen uit de waardeketen. Allerlei oplossingen zullen de revue passeren, zoals verschillende prijsstrategieën, informatievoorziening en infrastructurele inrichting. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar één serviceconcept. Ook volgt een evaluatie van gebruikerservaringen.

Resultaten

Het project moet nieuwe inzichten opleveren in de gebruikersaspecten van slim laden. Uiteindelijk doel is een innovatief serviceconcept te ontwikkelen dat gebruikers van deelauto’s motiveert tot slim laden in relatie tot pieken op het elektriciteitsnet. Naar verwachting ligt in 2019 het beste serviceconcept klaar. Het concept is een dienst waarmee het gedrag van gebruikers van elektrische deelauto’s het best beïnvloed kan worden om het slimst te laden.

Voor wie is dit interessant?

TKI Urban Energy, Elektrisch vervoer