Solarge Fabriek

Solarge Fabriek

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De potentie voor de productie van duurzame elektriciteit in Nederland wordt onvoldoende benut. Die potentie bevindt zich grotendeels op bedrijfsdaken. Nederland telt ruim 140.000 bedrijfsdaken met een oppervlakte van 1.000m2 of meer. Het gezamenlijk oppervlak van deze daken is bijna 37.000 hectare. Begin 2019 was hiervan slechts 6,5% voorzien van PV modules (Berenschot, 2021) (Over Morgen, 2019) en meer recent een studie van Holland Solar (TKI). Een afschrift van dit laatste rapport is in de bijlage toegevoegd. Een groot deel van het overige dakoppervlak wordt momenteel nog als ongeschikt geacht. Onder andere omdat ze onvoldoende draagkracht zouden hebben voor PV-modules. Er is een groot aanbod op het gebied van zonnepanelen. Dat betekent dat de eindgebruiker kan kiezen op basis van een aantal variabelen. Steeds belangrijker worden de volgende zaken: 1. Duurzaamheid (lagere carbon footprint); 2. Circulariteit toegepaste materialen; 3. Gewicht en de plaatsingskosten (aantal potentiële daken & factor arbeid). De oplossing op al deze vraagstukken; het Solarge paneel

Doelstelling
Het realiseren van een productiefaciliteit voor zonnepanelen is niet eenvoudig. Speciaalmachines moeten volgens nauwgezette specificaties geleverd en geïnstalleerd worden. Verschillende standaardmachines dienen aan strenge eisen te voldoen. Soft- en hardware moeten geïntegreerd worden om tot een goed werkend en efficiënt geheel te komen. Tussentijdse tests en validaties en een demonstratie zullen moeten aantonen welke procesonderdelen wijzigingen vergen en uitwijzen of de productiefaciliteit naar behoren presteert. De hoofddoelstelling is daarmee het succesvol realiseren en demonstreren van de productiefaciliteit, waarbij de beoogde productiecapaciteit en CO2-besparing ten opzichte van de referentie-technologie behaald worden. Er is al veel vraag vanuit de markt naar de panelen van Solarge, blijkend uit een grote hoeveelheid pré-orders van verschillende grote marktpartijen in Nederland en daarbuiten.

Korte omschrijving
Het project is georganiseerd in een zestal werkpakketten: 1. Projectmanagement 2. Voorbereiding 3. Engineering 4. Bouw en installatie 5. Commissioning 6. Inbedrijfname en disseminatie

Resultaat
Het beoogde resultaat van het project is een goed werkend productieproces.