SELS

Solar Energy Lining System

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland wil in het jaar 2050 een volledig duurzame energievoorziening realiseren en de uitstoot van CO2 reduceren door fossiele brandstof te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Grootschalige zonneparken zijn een goede oplossing om meer duurzame energie te produceren, maar deze hebben een grote impact op het landschap en het gebruik van openbare ruimte. In Nederland ligt nog ongeveer 850 ha (bron: Eindrapportage PAS, 2017) aan stortplaatsen die in de toekomst tegen hoge kosten afgedicht en beheerd moeten worden. Afgedichte stortplaatsen zijn meestal slecht bruikbaar voor andere doeleinden en worden daarom als “verloren” ruimte beschouwd. Het Solar Energy Lining System (SELS) combineert een duurzame stortplaatsafdichting met standaard zonnepanelen en biedt hiermee een kostenefficiënte oplossing voor stortplaatsbeheerders en voor duurzaam gebruik van de openbare ruimte.

Doelstelling
Doel van dit project is om het SELS te ontwikkelen en met pilotonderzoek aan te tonen dat het SELS een duurzame en kostenefficiënte techniek is voor het afdichten van stortplaatsen en voor grootschalige productie van zonne-energie, die tevens bijdraagt aan het duurzaam gebruik van de openbare ruimte.

Korte omschrijving
Binnen het project wordt pilotonderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat het SELS een duurzame en kostenefficiënte techniek is voor het afdichten van stortplaatsen en grootschalige productie van zonne-energie. De activiteiten worden binnen 5 werkpakketten uitgevoerd, te weten: - Voorbereiding en ontwerp - Productie materialen en bouw van het prototype - Pilotonderzoek en onderzoek naar levensduur - Marktverkenning, business case en voorbereiding schaal vergrotend vervolgproject - Projectmanagement

Resultaat
De verwachte resultaten van dit project zijn: 1. Een pilotinstallatie met een oppervlak van 200 m2. 2. Een geverifieerde en schaalbare technologie voor het flexibel afdichten van stortplaatsen met zonnepanelen en een geïntegreerd lekdetectiesysteem. 3. Inzicht in de levensduur, gelijkwaardigheid en energieproductie van deze stortplaatsafdichting. 4. Evaluatie van duurzaamheids- en bedrijfseconomische aspecten met betrekking tot toepassing van de technologie in de praktijk.